Forskningsrapport FRA ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS

Det er forsket på Kjartan’s Honning på Ullevål Universitetssykehus i forbindelse med honningens legende effekt. 

Forskningsrapporten, utarbeidet av Patricia Merckoll, forsker ved Ullevål Sykehus, dokumenterer at Kjartans Skogshonning og Kjartans Lynghonning fra Solhøy Bigård har fantastiske egenskaper hvor den bekjemper og dreper bakterier som er resistente mot antibiotika.

 

 
 
Honningen blir testet for sine egenskaper på ullevål universitetssykehus

Honningen blir testet for sine egenskaper på ullevål universitetssykehus